KOnkurs KOnstrukcji Studenckich

Został stworzony by pomóc w komercjalizacji innowacyjnych wynalazków. Celem konkursu KOKOS jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych konstruktorów oraz propagowanie idei innowacyjności i wynalazczości wśród młodych ludzi. Udział w projekcie daje możliwość skonfrontowania swoich prac z wymagającym światem biznesu oraz pozyskania przyszłych inwestorów, co może przyczynić się do dalszego rozwoju ich projektów i sukcesów na drodze zawodowej. 

Kategorie konkursowe

Vehicle

Smart robots

Railway

Water

Life upgrade

Ecology

Joker