Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS jest konkursem cyklicznym organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, kierowanym do studentów uczelni technicznych z całej Polski, studentów działających w kołach naukowych oraz zainteresowanych nowymi technologiami.

Został stworzony by pomóc w komercjalizacji innowacyjnych wynalazków. Celem konkursu KOKOS jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych konstruktorów oraz propagowanie idei innowacyjności i wynalazczości wśród młodych ludzi. Udział w projekcie daje możliwość skonfrontowania swoich prac z wymagającym światem biznesu oraz pozyskania przyszłych inwestorów, co może przyczynić się do dalszego rozwoju ich projektów i sukcesów na drodze zawodowej.